TRANG DÒNG
Tỉnh Dòng Hoa Kỳ
Đời Sống Thánh Hiến
Ơn Gọi Đaminh
Sứ Mệnh Tông Đồ
Tu Viện
Di Sản Daminh
CHIA SẺ
Sinh Hoạt Tỉnh Dòng
Hình Ảnh
Cảm nghiệm
Mở Rông Vòng Tay
XÂY CẤT
Chương Trình
Gây Quỹ
Ân Nhân
TRUYỀN THANH
Kinh Mân Côi (mp3)
Băng Nhạc
 

Mục đích việc huấn luyện là nhằm đào tạo các thụ huấn sinh đạt tới mức độ trưởng thành trong đời sống nhân bản và thiêng liêng, trong đời sống thánh hiến và sứ vụ tông đồ để trở thành những nữ tu Đa Minh phục vụ đắc lực cho Giáo Hội trong việc loan báo Tin Mừng cứu độ.

Tìm hiểu ơn gọi: Hằng năm, thường vào dịp tháng 7, nhà dòng có tổ chức khóa “Tìm Hiểu Ơn Gọi” dành cho các thiếu nữ từ lớp 11 trở lên và có ý hướng tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Thời gian tìm hiểu trung bình khoảng 1 tháng.

Việc huấn luyện các ứng sinh Đa Minh gồm có các giai đoạn sau:

Đệ T ử Sinh
Chương trình huấn luyện đặt trọng tâm vào việc giúp các em trưởng thành về đời sống nhân bản và đức tin, tìm hiểu ơn gọi của mình và đặc sủng của dòng để lựa chọn cách ý thức và tự do.
Tập Sinh
Chương trình huấn luyện nhằm mục đích:
 • Giúp các tập sinh nhận ra ơn gọi của mình
 • Hướng dẫn các tập sinh sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu,
 • nhất là 3 Lời Khuyên Phúc Âm.
 • Giúp các Tập sinh có kinh nghiệm về nếp sống Đa Minh và thấm
 • nhuần tinh thần của Hội Dòng.
 • Kiểm chứng ơn gọi và khả năng thích đáng của Tập Sinh.
 • Giai đoạn này kéo dài 2 năm.

Khấn Sinh
Chương trình huấn luyện nhằm mục đích giúp các khấn sinh:

 • Củng cố lòng trung tín với Chúa và với Hội Dòng
 • Đạt mức trưởng thành nhân bản và tu trì cần thiết để chuẩn bị tuyên khấn trọn đời
 • Hội nhập vào chiều sâu của nếp sống Đa Minh
 • Dấn thân vào các môi trường tông đồ khác nhau theo đoàn sủng của Dòng
 • Giai đoạn này kéo dài ít nhất là 5 năm.

Sau giai đoạn này, nếu đủ điều kiện, khấn sinh sẽ được khấn vĩnh viễn trong Hội Dòng. Từ đây, chị nữ tu sẽ tiếp tục sự huấn luyện chính bản thân mình bằng sự tích cực cộng tác với ơn Thánh và Hội dòng.

Trở lại từ đầu


Email: Webmaster
Vietnamese Dominican Sisters
5250 Gasmer Dr.
Houston, TX 77035
713-723-8250, Fax 713-723-8229